donderdag 20 juni 2013

Frank Mohr International Masters Final Graduation Show 2013 @ NP3.nu

Out of Site  6 t/m11 juli 2013

Frank Mohr International Masters Final Graduation Show 2013
MFA Interactive Media and Environments
MFA Painting
MFA Scenography

Officiele FMI Masters opening @ NP3.tmp 
Vrijdag 5 juli om 17.00 uur


Openingstijden Final Graduation Show FMI Masters 
zaterdag 6 juli 13.00 – 17.00
zondag 7 juli 12.00 – 17.00
maandag 8 juli tot woensdag 10 juli 10.00 – 21.00
donderdag 11 juli 10.00 – 18.00

Zoals gewoonlijk is NP3.tmp geopend tijdens het inrichten van de tentoonstelling: woe-zat: 14.00 – 18.00
Twitter: http://twitter.com/npdrie

woensdag 30 januari 2013

Binnenkort nieuw!

In verband met de transformatie naar een nieuw tentoonstellingsconcept is de locatie NP3.nu tijdelijk gesloten voor publiek. Nader bericht volgt!      Because of the transformation to a new exhibition concept is the location NP3.nu temporary closed for visitors. More information will follow!

donderdag 24 januari 2013

UNIEKE en LAATSTE kans!

Vernieuwingen voor de kunstwereld van NU
Re:-X-to-the-Z-to-the-ibit [Re:-This is the situation and the situation is many things} 

 Re:-X- is het langlopende onderzoek van NP3 naar de processen en de invloed van de spraakmakende tentoonstelling This is the show and the show is many things uit 1994 van het S.M.A.K. te Gent. Deze experimentele tentoonstelling toonde voor het eerst in een museale omgeving bewust en openlijk de artistieke processen zoals keuzes van kunstenaars, het ontwikkelen van kunstwerken en de invloed van het curatorschap. Gefascineerd door deze unieke en destijds zeer vernieuwende tentoonstellingsvorm zoekt NP3 naar de betekenis, van het HOE, WAAROM en WAT van This is the show... in de context van tijd. In drie sequenties deelt NP3 haar eigen ontdekkingen en interpretaties als ook de inzichten, herinneringen en ervaringen van uiteenlopende betrokken partijen, dit alles in nauwe relatie tot de veranderde tijdsgeest. Hiermee zet NP3 haar zoektocht voort naar essentiĆ«le vernieuwingen voor de kunstwereld van NU. ____________________________________________________________________________
Locatie: NP3.nu – Hofstraat 21 - Groningen
UNIEKE en LAATSTE kans!
Nog te zien tot en met 26 januari!

 SEQ. 3.0 selectie kunstwerken This is the Show... uit de Collectie van het S.M.A.K. met kunstenaars Mark Manders, Henrietta Lehtonen, Fabrice Hybert en Uri Tzaig Met deze selectie kunstwerken, ontwikkeld in 1994 tijdens de tentoonstelling This is the show and the show is many things, biedt NP3 een unieke blik in het authentieke verleden. Dit is de eerste keer dat deze kunstwerken, sinds 1994, weer samengebracht zijn in een tentoonstelling. Waaronder de indrukwekkende 'Momentenmachine' van Mark Manders of het prachtige, handbeschilderde 121- delige servies uit de installatie 'Cafetaria' van Henrietta Lehtonen. ____________________________________________________________________________ Innovations for the Present art world
Re:-X-to-the-Z-to-the-IBIT [Re:-This is the situation and the situation is many things} 

Re:-X is the long-term study of NP3 to the processes and the influence of the high-profile exhibition This is the show and the show is many things from 1994, S.M.A.K. Gent. This experimental exhibition showed for the first time in a museum environment consciously and overtly artistic processes such as choices of artists, developing art and the influence of the curatorship. Fascinated by this very unique and innovative exhibition NP3 searched for the meaning, the HOW, WHY and WHAT of This is the show... in the context of time. In three sequences NP3 shares her own discoveries and interpretations as well as the insights, memories and experiences of diverse stakeholders, all in close relation to the changing zeitgeist. With this NP3 is continuing her quest to essential innovations for the present art world.
____________________________________________________________________________
Location: NP3.nu - Hofstraat 21 - Groningen

UNIQUE and LAST chance! 
Still be seen until January 26th! 

SEQ. 3.0 Selection of artworks from This is the show ... from the Collection of the S.M.A.K. with artists Mark Manders, Henrietta Lehtonen, Fabrice Hybert and Uri Tzaig With this selection of artworks, developed in 1994 during the exhibition This is the show and the show is many things, NP3 offers a unique glimpse into the authentic past. This is the first time these works, since 1994 have been reunited in an exhibition. Including the impressive 'Moment Machine' by Mark Manders or the beautiful, hand painted 121 - piece set from the installation 'Cafeteria' Henrietta Lehtonen. ____________________________________________________________________________